Michał Grzech

Doświadczenie
12.2018 - nadal
ControlTec Sp. z o.o.
ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
    Software Development Specialist:
  • Modyfikacja obecnego oprogramowania w celu poprawiania błędów i optymalizacji działania
  • Konsultacja i wprowadzanie nowych rozwiązań
Umiejętności
Programowanie w języku JAVA
Android
Framework back-end: Spring, Hibernate
Framework front-end: JSF
Front-end: JavaScript, HTML, CSS
Baza danych: MySQL
IDE: Eclipse, Android Studio
Zarządzanie projektem: Maven, Gradle
Kontrola wersji: GIT
Kursy
10.2017 - 07.2018
Coderslab - szkoła programowania
Kurs: JAVA DEVELOPER: WEB
2018
udemy.com
Kurs internetowy: Java od Podstaw do Eksperta - twórz własne aplikacje
Wykształcenie
2010 - 2014
Politechnika Wrocławska
Kierunek: Automatyka i Robotyka, wydział: Elektryczny, studia I-go stopnia
Języki obce
Język angielski
Komunikatywny, pozwalający na czytanie i rozumienie dokumentacji

Zainteresowania
Dietetyka, kulturystyka, turystyka górska